Do góry

Adwentystów Dnia Siódmego

Początki ruchu adwentowego na Ziemi Chrzanowskiej sięgają końca lat dwudziestych XX wieku. W 1929 do Balina dotarł człowiek, który kontrolował czasopismo Kościoła Adwentystów „Znaki Czasu”. Osoby, które przeczytały podarowane czasopismo, zaniosły je do członków swoich rodzin i znajomych. Tematyka artykułów pobudziła ich do osobistego rozmyślania na temat Boga i Pisma Świętego, które zaczęli studiować spotykając się razem.

Owocem tych spotkań była decyzja kilka osób o przyjęciu chrztu przez zanurzenie, co w 1930 roku dało początek działaniu Zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, który liczył 19 osób. Początkowo zbierano się w domach prywatnych, aż w 1962 r. wybudowano Dom Modlitwy przy ul. Wąskiej 36 – istniejący po dziś dzień.
Obecnie Zbór w Balinie liczy 38 członków dorosłych, nie licząc dzieci oraz sympatyków.

Script logo