Do góry

Nie będzie budowy ul. Stolarskiej

Dzięki czujności mieszkańców Balina i Okradziejówki, Wojewoda Małopolski uchyla się zaskarżoną decyzje w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji budowę ulicy Stolarskiej. W wyniku błędów projektowych i zaniedbań podatnik stracił około 100 000 złotych. Za tą niegospodarność nikt pewnie nie poniesie konsekwencji. Pytanie co dalej? Czy potrzebna jest budowa tej drogi? I czy wydanie na ten cel 6 000 000 zł ma sens?

Script logo