Do góry

Z życia Sołectwa!

 
Szanowni Mieszkańcy Balina.
Zgodnie z zapowiedzią, w ubiegłym tygodniu spotkałem się z Panem Burmistrzem Maciaszkiem, by omówić kilka spraw nurtujących mieszkańców Sołectwa. Były to sprawy dotyczące:
    1. Możliwości zmiany zadań z naszego Funduszu Sołeckiego, których ze względów obiektywnych nie da się zrealizować w tym roku: -chodnik pomiędzy parkingiem i szkołą, ze względu na konieczność włączenia z zasobów leśnych oraz impreza rodzinno- integracyjna. obydwa zadania - 20, 500 zł. Jest zgoda na przeniesienie tych środków na szafki do szkolnej szatni, w kwocie 15.500 zł. oraz zakup sprzętu na zajęcia z dziećmi w Bibliotece 5.000 zł.
  • Wymaga to podjęcia uchwały Zebrania Wiejskiego , które zaplanowaliśmy na 20 września o godz. 15.00 na stadionie. W przypadku złej aury , szkoła. Będą wtedy podjęte uchwały związane z Funduszem na 2021 r. oraz wnioski do budżetu na przyszły rok.
  • Rozmawialiśmy także o zwolnieniach z podatku mieszkańców w związku z pandemią, co Państwo sugerowaliście. Póki co są przyjęte ulgi dla przedsiębiorców i inne, z których mogą korzystać nasi mieszkańcy, jak spełniają zasady.
  • Kluczową sprawą był sprawa składowiska, zapachów, podwyżek za wywóz i ewentualnych ulg z tego tytułu. Zaproponowałem Panu Burmistrzowi powrót do umowy społecznej i zmniejszenia opłat za wywóz śmieci jako jedną z form rekompensaty za uciążliwości, taka sytuacja miała miejsce na Okradziejówce. Pan Burmistrz zadeklarował rozeznanie tej propozycji pod względem możliwości prawnych. O szczegółach i możliwościach ma nas poinformować na Zebraniu Wiejskim, w którym zadeklarował udział.
  • omawialiśmy także inne, ważne sprawy, które dotyczyły indywidualnych mieszkańców.
  • Rozmowa, mimo iż bardzo rzeczowa, trwająca ponad półtorej godziny, była wstępem do przyszłorocznego budżetu i rozbudowy szkoły. Stanisław Dusza - Sołtys Balina

Źródło Sołtys Stanisław Dusza publikacja FB Co słychać w Balinie

Script logo