Do góry
 •  

   

CAD-IWEST - Usługi Geodezyjne, Wycena Nieruchomości

Firma istnieje od 1995 roku:

Oferuje:

 • sporządzanie map do celów projektowych
 • geodezyjne pomiary powykonawcze (inwentaryzacja powykonawcza)
 • pomiary realizacyjne / obsługa inwestycji / tyczenie: budynków i innych obiektów budowlanych, przemysłowych, przyłączy mediów
 • sporządzanie dokumentacji do celów prawnych (wypisy, wyrysy itp.)
 • wznowienia granic, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, scalenia
 • regulacja stanu prawnego (badanie ksiąg wieczystych itp.)
 • archiwizacja dokumentów papierowych na nośnikach cyfrowych
 • kalibracja i wektoryzacja tradycyjnych map analogowych
 • pomoc informatyczna dla pracowni projektowych, architektów, projektantów
 • inne opracowania geodezyjno-kartograficzne, informatyczne i projektowe

Kontakt:

ul. Piaseczna 20
32-500 Balin

tel.kom. 606 483 376
tel.kom. 608 288 561

www.Cad-Inwest.pl

 

Script logo