Do góry

CAD-IWEST - Usługi Geodezyjne, Wycena Nieruchomości

Firma istnieje od 1995 roku:

Oferuje:

  • sporządzanie map do celów projektowych
  • geodezyjne pomiary powykonawcze (inwentaryzacja powykonawcza)
  • pomiary realizacyjne / obsługa inwestycji / tyczenie: budynków i innych obiektów budowlanych, przemysłowych, przyłączy mediów
  • sporządzanie dokumentacji do celów prawnych (wypisy, wyrysy itp.)
  • wznowienia granic, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, scalenia
  • regulacja stanu prawnego (badanie ksiąg wieczystych itp.)
  • archiwizacja dokumentów papierowych na nośnikach cyfrowych
  • kalibracja i wektoryzacja tradycyjnych map analogowych
  • pomoc informatyczna dla pracowni projektowych, architektów, projektantów
  • inne opracowania geodezyjno-kartograficzne, informatyczne i projektowe

Kontakt:

ul. Piaseczna 20
32-500 Balin

tel.kom. 606 483 376
tel.kom. 608 288 561

www.Cad-Inwest.pl

 

Script logo