Do góry

Chrzanowski Budżet Obywatelski

Czas start!
Zasady głosowania:

  • Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Gminy Chrzanów.
  • Każdy mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz.
  • W przypadku głosowania przez mieszkańca, który nie ma ukończonych 16 lat konieczna jest zgoda jego opiekuna prawnego.
  • Każdy mieszkaniec może wskazać do realizacji od jednego do trzech zadań. 
  • Aby prawidłowo oddać głos należy podać: imię, nazwisko, PESEL, a także potwierdzić zawarte oświadczenia.
  • Głosowanie trwać będzie od 15 do 30 września 2020 r.

Zagłosuj teraz

Script logo