Do góry

Chrzanowski Budżet Obywatelski

Jeśli jest pomysł na inwestycję lub działanie, które mogłoby przyczynić się do rozwoju Twojej okolicy, teraz jest szansa go zrealizować!

Każdy mieszkaniec może zgłosić swój projekt, który zostanie poddany głosowaniu społecznemu. Dzięki temu możemy mieć realny wpływ na to, jak wykorzystywane są środki z budżetu gminy.


Maksymalna kwota przeznaczona na realizację jednego zadania wynosi 150 000 zł. Projekt powinien być zgodny z prawem i mieścić się w ramach kompetencji gminy, mogą to być zarówno inwestycje jak i projekty o charakterze społecznym.

Można konsultować swój pomysł z wyznaczonymi pracownikami Urzędu Miejskiego, ich wykaz oraz szczegółowe informacje o ChBO znajdują się na dedykowanej platformie cyfrowej, której link znajduje się poniżej.

Link: https://chrzanow.budzet-obywatelski.org/wszystko-o-budzecie/pomoc-urzednikow,57

https://chrzanow.budzet-obywatelski.org/

Script logo