Do góry

Dziś Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich

Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło w rezolucji z grudnia 2007 r. 

W Polsce mamy szczególne powody do świętowania Międzynarodowego Dnia Kobiety Wiejskiej, ponieważ nasze polskie gospodynie są coraz bardziej aktywne i zaangażowane w życie swoich miejscowości. Kobiety na wsiach są ostoją tradycji i motorem postępu, a jednocześnie pełnią te same funkcje rodzinne co panie w miastach. Obecnie swój renesans przeżywają także koła gospodyń wiejskich. Panie chętnie zrzeszają się i chcą wspólnie działać na rzecz swoich lokalnych społeczności. Duży wpływ na to miała ustawa o KGW, dzięki której koła zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą ubiegać się o dofinansowanie na swoją działalność.

Kobiety niezaprzeczalnie odgrywają kluczową rolę w społecznościach wiejskich. Spełniają się w wielu dziedzinach życia. Często są jednocześnie pracownikami rolnymi i gospodyniami domowymi. Pracują na roli, prowadzą gospodarstwa, zajmują się handlem, a także dbają o rodzinę oraz wychowanie dzieci. Należy zatem podkreślić, że praca wykonana przez kobietę, musi być doceniana zarówno na szczeblu lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Dziś, niewątpliwie pozycja społeczna i ekonomiczna kobiet zamieszkujących wsie wzrasta. Poza tym warto dodać, że coraz więcej pań jest pełnoprawnymi właścicielkami gospodarstw. Wiele z nich pełni również ważne funkcje np. sołtysa czy wójta.

Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich jest dobrym momentem na zastanowienie się, w jaki sposób wzmocnić pozycję pań, zapewnić im godne warunki życia i bezpieczeństwo. 

 

Źródło: www.kalendarzrolnikow.pl

Script logo