Do góry

Przedsiębiorcy

W Balinie dla wielu dom to również miejsce pracy. Osoby samozatrudnione to najważniejszy element gospodarki Państwa. Warto wspierać i promować lokalną przedsiębiorczość. Dodawanie firm bezpłatne. Tylko dla firm z terenu Balina lub firm gdzie właścicielem jest mieszkaniec Balina.

Script logo