Do góry
  • Baza starych zdjęć Balina

Kolejny maszt w Balinie

OD WOJEWODA MAŁOPOLSKI O BALINIE:
Zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR") 10572_LE133_ Balin_A systemu GSM-R na linii kolejowej nr 133 Dąbrowa Górnicza - Kraków Główny, km 26,423 - PKP na działce nr 3392/3 obr. 0001 Balin j. ewid. Chrzanów – obszar wiejski. Najprawdopodobniej będzie to okolica ul. Przyjaźni, skrzyżowanie z ul. Kowalską
 
Script logo