Do góry

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia online - 21.04.2021 oraz 22.04.2021

W związku z planowanymi naborami w pierwszym półroczu 2021 roku na przedsięwzięcia związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa jak i rozwojem już istniejących działalności gospodarczych Zapraszamy na bezpłatne szkolenia online.

Ze względu na panującą obecnie sytuację epidemiologiczną szkolenia będą miały charakter zdalny. Zainteresowane osoby zapraszamy do zgłoszenia chęci uczestnictwa w dedykowanych szkoleniach do dnia 19.04.2021 roku do godziny 15:00. Liczba miejsc jest ograniczona decyduje kolejność rejestracji.

Sposób rejestracji jest następujący:

Należy pobrać kartę zgłoszeniową, wypełnić i podpisać w wyznaczonych miejscach.

  1. Następnie należy wykonać skan lub fotokopie karty i wysłać na adres email biuro@partnerstwonajurze.pl. W karcie obowiązkowo prosimy podać aktualny e-mail i numer telefon do kontaktu.
  2. Prosimy oczekiwać na potwierdzenie rejestracji przez biuro LGD.
  3. W dniu szkolenia do uczestników którzy otrzymali potwierdzenie rejestracji zostanie przesłany link do spotkania na podany w karcie e-mail.

Zalecamy korzystanie z kamer internetowych oraz z mikrofonu, celem zadawania w wyznaczonym czasie pytań osobie przeprowadzającej szkolenie.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

e-mail: biuro@partnerstwonajurze.pl.

Telefon: 32 720 65 02, 795 456 259, 505 983 900

Karta zgłoszeniowa - utworzenie nowego przedsiębiorstwa 21.04.2021 roku

Karta zgłoszeniowa - rozwój istniejącego przedsiębiorstwa 22.04.2021 roku

Script logo