Do góry

Przeprowadzenie analizy ubóstwa energetycznego w Gminie Chrzanów

Szanowni Państwo

Na mocy umowy podpisanej z Urzędem Miejskim w Chrzanowie na „Przeprowadzenie analizy ubóstwa energetycznego w Gminie Chrzanów” zwracam się z prośbą o pomoc w dotarciu do osób znajdujących się w trudnej sytuacji, które mogą być potencjalnie narażone na zjawisko ubóstwa energetycznego tj. takich, które nie są w stanie zapewnić sobie wystarczającego poziomu ciepła, oświetlenia i energii do zasilania urządzeń.

Bardzo proszę aby w wykazie znajdowały się adresy gospodarstw domowych potencjalnie narażonych na wyżej opisane zjawisko.

Celem pozyskania ww. danych jest wstępna analiza zjawiska ubóstwa energetycznego występującego na obszarze gminy Chrzanów. Pozyskane informacje pozwolą na dotarcie do osób, które w pierwszej muszą przeznaczyć znaczną cześć dochodu na wydatki bieżące, a dopiero w dalszej kolejności zajmują się potrzebami mieszkaniowymi i energetycznymi.

Dzięki oszacowaniu skali problemu możliwe będzie opracowanie rekomendacji działań dla zagrożonych ubóstwem energetycznym.
 
Zgłoszenia proszę kierować na adres soltys@balin.pl
Script logo