Do góry

Robert Maciaszek - kandydat na Burmistrza Chrzanowa

Miało nie być polityki :-). Jednak dla mnie i dla mieszkańców Balina popieranie Pana Roberta Maciaszka ma sens. 16 lat temu nie podpisano umowy społecznej ?! Niby dla bojkotu, niby tak miało być. Więc co roku gmina dostaje pieniądze z tego tytułu ale my poza smrodem nie mamy nic. Jesteśmy szarym końcem Małopolski. Tak więc jeśli Pan Robert daje nam to na piśmie że wróci do tematu umowy społecznej - tak też bezpłatnie zamieszczamy i zachęcamy na oddanie głosu na tego kandydata.

Cytuje:

"Jako kandydat na burmistrza Chrzanowa, mając na uwadze prawa mieszkańców, konieczność ochrony i polepszenia stanu środowiska, a także zapewnienia zrównoważonego rozwoju naszej gminy, w związku z funkcjonowaniem na jej terenie składowiska odpadów w Balinie, które powoduje odczuwalne (szczególnie przez mieszkańców Balina i Kątów) uciążliwości, proponuję Państwu zawarcie "Umowy Społecznej", która pozwoli nam wspólnie zmierzyć się z trudnym problemem odoru.
Poza prowadzeniem skutecznych działań mających na celu zminimalizowanie pojawiających się uciążliwości dla mieszkańców, chcę Państwu zagwarantować, że równowartość dochodów gminy z tytułu opłat za składowanie odpadów (prawie 1 mln w 2017 roku), będę przeznaczał na inwestycje na osiedlach i sołectwach dotkniętych uciążliwościami.
Będę przekazywał także Państwu pełną informację o wszystkich podjętych i planowanych działaniach w powyższych sprawach.
Robert Maciaszek - kandydat na Burmistrza Chrzanowa
#NowaEnergia dla Chrzanowa"

Źródło: Robert Maciaszek - kandydat na Burmistrza Chrzanowa

Michał Kłyk

Dodaj komentarz
Script logo