Do góry

Spotkanie wiejskie Balin 23.09.18r.

W dniu 23.09.18r. odbyło się spotkanie wiejskie w którym uczestniczyło 39 osób z Balina ( marna frekwencja ;-( ) oraz przedstawiciel starostwa Pan Krzysztof Kasperek. Z gminy niestety nikt nie zaszczycił nas swoją obecnością. Na sali byli również obecni kandydaci na burmistrza Pan Andrzej Filipczak i Pan Robert Maciaszek.

Podsumowano rok 2018:

 • prace porządkowe w parku,
 • brama automatyczna dla OSP,
 • altanka z ławkami na terenie OSP,

Zadania realizowane przez powiat na rok 2018/2019

 1. Chodnik na ul. Jaworznickiej w kwocie 380 000 zł z czego wkład starostwa to 200 000 wkład gminy 50%. Z przyczyny braku przedstawiciela z gminy nie potwierdzono kwoty i chęci realizacji w bieżącym roku,
 2. Ścieżka pieszo - rowerowa na ul. Chrzanowskiej,
 3. Poprawa studzienek kanalizacyjnych, rowów na drogach powiatowych,
 4. Odwodnienia na ul. Jaworznickiej koło szkoły,
 5. Oznakowanie przejść dla pieszych,
 6. Naprawa dróg zniszczonych po remoncie linii kolejowej,

Wnioski gminne 2018/2019

 1. Rozbudowa szkoły podstawowej,
 2. Rozbudowa przedszkola,
 3. Modernizacja ul. Wodnej, ul. Księdza Jońca,
 4. Oświetlania ul. Warpie, ul. Kolbego,
 5. Montaż luster ul. Wandy, ul. Kolbego, ul. Kasprzaka,

W roku 2018 dzierżawca obiektu Orła Balin wykonał:

 • Naprawy elewacji, obiektu Grzybka
 • Partycypacja w organizacji dnia dziecka oraz festynu
 • Wystawnie drużyny seniorów w roku 2019

Środki wydane z Funduszu Sołeckiego:

 1. Zakup kosiarki dla obiektu Orzeł Balin 9900 zł,
 2. Zakup ławek i stolików dla szkoły podstawowej 9450 zł,
 3. Oczyszczacz powietrza dla przedszkola sztuk 2 8856 zł,
 4. Ławki i stoliki dla przedszkola 1824,80 zł,
 5. Remont łazienki w szkole podstawowej 2500 zł + Sołectwo Okradziejówka 11 000 zł,
 6. Dofinansowanie zajęć w bibliotece 1000 zł,
 7. Zakup strojów dla koła gospodyń wiejskich 3000 zł,

Szczegółowe informację na temat wniosków załączymy po ich otrzymaniu w wersji elektronicznej od Pana Duszy. Dla mnie najistotniejszy temat to rekompensata dla Balina z tytułu wysypiska śmieci. Jak Pan Dusza powiedział to w 2002 roku Baliniacy nie podpisali umowy która dawała by nam 650 000 zł (dopytam czy rocznie). Którzy Baliniacy? My byliśmy młodzi - bez prawa głosu -  nam zostawiono tylko smród. Pan Robert Maciaszek uzupełnił informację że gmina Chrzanów z województwa otrzymuje 1 200 000 zł z tytułu wysypiska. Balin od 16 lat nie ma kompletnie nic z tego tytułu. Zapisano powrót do tematu. Oby jak najszybciej.

 

Dodaj komentarz
Script logo