Do góry

Strona główna

 • Chrzanowski Budżet Obywatelski - Balin

 • Drużyna Balin na Pieczonych na Polu 2023

 • Zebranie Sołeckie

 • Parking dworzec Balin

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Krakowie przesłały wzór umowy o przejęcie w przyszłości parkingu samochodowego w rejonie przystanku kolejowego Balin.
  Obecnie PLK S.A. czyni starania o pozyskanie środków finansowych na ten cel.

 • Skarga

  Wysłanie skargi do Urzędu Dozoru Technicznego na brak odbioru wind dla niepełnosprawnych na Dworcu PKP Balin

 • Zgłoszenie

  Zgłaszam problem z utrzymaniem rzeki i rowów na terenie miejscowości Balin.

  Rzeczka i rowy są nie wyczyszczone, zalega w nich muł, woda wydostaje się poza koryto rzeki i rowów zalewając posesje ludzi mieszkających w okolicach rzeczki np: rejon Radki, rejon ul. Jaworznickiej

  Na utrzymanie rzeczki Luszówki są pieniądze z tego co pamiętam z obrad sesji 86 000 zł , a na utrzymanie rzeczki w Balinie nie ma.

  W tym roku był remont mostku na ul. Stolarskiej nadal nie otrzymałem projektu, kosztorysów itp.

 • Podatki Wrzesień 2023

 • Dziś sesja rady miasta

  Może to dziś Burmistrz spełni swoją obietnicę wyborczą

 • Zaproszenie

Script logo