Do góry

Trasy rowerowe z Balina

Pętla wokół Balina

 

Wytyczony na północ od autostrady A4 szlak gminy Chrzanów to propozycja krótkiej wycieczki popularnym szlakiem rowerowym. Trasa jest niezbyt wymagająca, o  pagórkowatym ukształtowaniu, wiodąca urokliwymi zakątkami przez łąki i lasy, bitymi lub asfaltowymi drogami.

Ruszamy na północ sprzed Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji przy ul. Broniewskiego w centrum Chrzanowa. Nieopodal znajduje się rynek z usytuowanym w północno-zachodnim narożniku kościołem z  przełomu XIII i XIV p.w. św. Mikołaja, patrona miasta oraz nowy kościół Matki Boskiej Różańcowej. Za lokomotywą „Ryś” wyprodukowaną niegdyś w  Fabloku skręcamy w ul. Kusocińskiego, potem przy zajezdni autobusowej skręcamy na ul. Zieloną i na wysokości Orlika skręcamy w prawo na drogę żwirową pomiędzy garażami a działkami rekreacyjnymi przekraczając autostradę A4. Jedziemy ul. Wodzińską. Na pobliskim torfowisku zaobserwować możemy trawiaste turzyce i  rzadko występującego urokliwego siedmiopalecznika błotnego (pełzające kłącze o  dłoniasto złożonych liściach i  ciemnopurpurowych kwiatach). Ulicami Wodzińską, Chmielną, 21 Stycznia, Strażacką, Dąbrowa dojeżdżamy do ul. Mokrej w Okradziejówce. Skręcamy ostro w  lewo w  ul. Ciężkowicką. Następnie ul. Mostową, Długą i  Laurową przez łąki dojeżdżamy do Balina. Jadąc łąkami możemy zobaczyć: owadożerną rosiczkę okrągłolistną, trującą kosatkę kielichowej o  żółtozielonych kwiatach i zagrożonemu wyginięciem lipiennikowi Loesela o małych zielonkawych kwiatach. Skręcamy w prawo w ul. Jaworznicką, a po chwili ostro w  lewo w  ul. Wyzwolenia. Po ok. 100 metrach odbijamy w prawo w polną drogę.

Mijamy po lewej stronie zbocza Warpie – miejsce dawnego górnictwa odkrywkowego rud cynku i ołowiu. Obecnie teren ten porośnięty jest lasem sosnowym, bukowym oraz gdzieniegdzie czerwonym dębem. Skręcamy na południe i jadąc długą, gdzieniegdzie krętą ścieżką, mijamy po lewej stronie Wzgórze Wianek, przez Las Sośnica przekraczamy autostradę A4. Przed nami widok na Wójtową Górę (316 m n.p.m.) porośniętą lasem i roślinnością kserotermiczną, ze śladami eksploatacji rud galmanowych oraz panoramą Libiąża, Żelatowej i  Chrzanowa. Jedziemy na wschód szutrową drogą wzdłuż autostrady A4. Na przyległych łąkach możemy podziwiać naparstnicę z białymi lub purpurowymi kwiatami w kształcie dzwonków licznie okalające łodygę oraz dziewięćsił bezłodygowy w  odmianie łodygowej. W okolicach Księżej Góry przekraczamy ul. Balińską i wjeżdżamy na ścieżkę rowerową. Mijamy cmentarz parafialny z jego najstarszą - XIX - wieczną częścią, na której spoczywają zasłużeni dla miasta, m.in.: Elia Marchetti, adiutant włoskiego generała Francesco Nullo, Garibaldczyk, uczestnik powstania styczniowego; pielęgniarka – bł. Janina Wojnarowska; twórcy Muzeum w Chrzanowie – Irena i Mieczysław Mazaraki; a także prof. Zdzisław Krawczyński, wychowawca młodzieży. Spoczywa tu także rodzina Loewenfeldów – ostatni właściciele dóbr chrzanowskich, dla których w latach 1898-1900 została wystawiona piękna klasycystyczna kaplica. Ulicami Sienkiewicza i  Kusocińskiego docieramy pod dom kultury, przed którym kończy się nasza wycieczka.

 
Źródło przewodnik.powiat-chrzanowski.pl
Script logo