Do góry
  • Baza starych zdjęć Balina

Ważne dla małych firm! Prąd dla mikroprzedsiębiorców, firm!

Wypełnij oświadczenie i przekaż do sprzedawcy prądu. Dzięki temu cena prądu nie ulegnie zmianie.

Punkt Obsługi Tauron ul.Garncarska 16, 32-500 Chrzanów

Na złożenie oświadczenia jest czas do 27 lipca 2019 r. (czyli tak naprawdę do 26 lipca 2019 – piątek).

1) mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

2) mały przedsiębiorca - przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro

- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

Przeczytaj o ustawie w Dzienniku ustaw zobacz

Pobierz oświadczenie

 

Script logo