Do góry

Wyborco !- zobacz jak prawidłowo zagłosować w niedzielę 21 października 2018.

Lokal wyborczy w Szkole Podstawowej w Balinie im. Mikołaja Kopernika przy ulicy Jaworznickiej 139 będzie czynny od godz. 7:00 do godz. 21:00.

Będziemy mogli oddać od 3 do 4 głosów (burmistrz, rada gminy, rada powiatu, sejmik wojewódzki).
Głos oddaje się na płachcie stawiając "X" po lewej stronie obok nazwiska kandydata za okazaniem dokumentu tożsamości potwierdzającego naszą osobę.

Głosować mogą tylko osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 rok życia.
Karty do głosowania będą dostępne w czterech kolorach.
Nie bądź obojętny/a -  idź na WYBORY !
Script logo