Do góry

Zabytkowy Dworzec PKP Balin z 1847 roku

2 lata po uruchomieniu pierwszej Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, prawie jednocześnie z jej ukończeniem, bo w r. 1847, na jedynym nominalnie wolnym skrawku ziemi polskiej, pobudowana została kolej od pogranicznej pruskiej stacji Mysłowice, właściwie od Skupienia do Krakowa. Kolej ta, oddana została do ruchu 13 października 1847 r. przez Towarzystwo prywatne na mocy układu zawartego z Senatem Wolnego Miasta Krakowa. 13 października 1847 roku przejechał przez Balin pierwszy pociąg Kolei Żelaznej Krakowsko- Górnośląskiej na trasie z Krakowa do Mysłowic.
Powstanie Towarzystwa Kolei Żelaznej Krakowsko- Górnośląskiej jest związane z ówczesną sytuacją polityczną i utworzeniem Wolnego Miasta Krakowa.To przepiękna historia o tym jak zaborcy chcieli pominąć Kraków i pozbawić go kolei ze względu na status Wolnego Miasta Krakowa - wolnego, niepodległego i Polskiego Krakowa a Wolny Kraków zaprojektował i zbudował własną rdzennie polską kolej.Tak więc trasa Kraków - Mysłowice zbudowana była przez Państwo Polskie, choć potem przejęta przez zaborców. Co nie zmienia faktu, że jej zaprojektowanie i zbudowanie to zasługa Wolnego Miasta Krakowa. W Balinie, podobnie jak wspomina w swoim poście Stołeczny Konserwator Zabytków, okres ten pamiętają wybudowane dla pracowników obsługi kolei - budynki stacyjne.

Script logo