Do góry
  • Baza starych zdjęć Balina

Zadania inwestycyjne Starostwa w Balinie

Starosta Powiatu Chrzanowskiego odnośnie zadań inwestycyjnych w roku 2022. Przekazane zostały priorytety odnośnie Sołectwa Balin, które przekazane zostały po ostatnim Zebraniu Wiejskim.
1. Koncepcja budowy chodników w Balinie(w tym ulica Chrzanowska od kościoła w kierunku Chrzanowa)
2. Remont ulicy Luszowickiej (wraz z chodnikiem)
3. Progi zwalniające bądź alternatywnie "inteligentna sygnalizacja świetlna" - rejon Szkoły oraz Przychodni Zdrowia

 

 

Script logo