Do góry

Zadania na rok 2021

1. 29 grudnia 2020 roku odbyła się Sesja na której przyjęto projekt Budżetu Gminy Chrzanów na rok 2021 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Zadania przyjęte –Sołectwo Balin
- wykonanie chodnika od parkingu przy ul. Wolności , przez park leśny – kwota 28 035,00 zł
- remont części ogrodzenia przedszkola Samorządowego w Balinie – kwota 10 000,00 zł
- zakup sprzętu, materiału i nagród na zajęcia prowadzone przez Miejską Bibliotekę w Balinie – kwota 5318,80 zł
- uregulowanie stanu prawnego i budowa ul. Chrzanowskiej Bocznej( dawna KS. Jońca) – kwota – 150 000,00 zł (projekt)
- kontynuacja naprawy studzienek kanalizacyjnych – w ramach umowy
-zaplanowane środki na bieżące utrzymanie dróg, poboczy, oświetlenia – według umowy
Zadania które nie zostały ujęte w budżecie na –Sołectwo Balin
- rozbudowa Przedszkola
- (współfinansowane z Powiatem) budowa chodnika ze ścieżką rowerową przy ul. Chrzanowskiej
- rozpoczęcie II etapu budowy kanalizacji
- utwardzenie dróg: Wandy Bocznej, Zaułek, Źródlanej
- poprawa bezpieczeństwa na wyjeździe z ulicy Kasprzaka na Wyzwolenia- wspólnie z Powiatem -inwestycja
- zadanie wspólnie z Powiatem- Instalacja inteligentnej instalacji świetlnej na ulicy Jaworznickiej – inwestycja
- wysypanie i wyrównanie kamieniem drobnym ulicy Wandy do torów PKP –inwestycja
2 . Końcem roku 2020, odbyło się zebranie przedstawicieli Gminy Chrzanów z Dyrekcją Szkoły w Balinie, Sołtysem oraz moja osobą dotyczącym rozpoczęcia prac koncepcyjnych rozbudowy Szkoły w Balinie o Salę Gimnastyczną wraz z salami dydaktycznymi. Z informacji uzyskanej przez Pana Burmistrza i zapewnieniami pracę budowlane mają rozpocząć się po zakończeniu inwestycji w SP 6 na osiedlu Kościelec, tzn.2023 rok. Rok 2022 to działania odnośnie projektu, zezwoleń itd. Z informacji uzyskanej na ostatniej sesji to fakt iż w najbliższym czasie ma odbyć się spotkanie w Szkole Podstawowej odnośnie koncepcji i kierunku w jakim ma iść to zadanie. Jeżeli nie będzie stanowiło to przeszkody i po uzyskaniu zezwolenia na pewno taka koncepcja w formie graficznej/ zdjęciowej zostanie umieszczona na stronie.
3. EKODOTACJE. Od początku 2021 roku mieszkańcy Małopolski mogą ubiegać się o dotację na wymianę kotłów opałowych w domostwach na nowych zasadach. Decyzją Sejmiku Wojewódzkiego nie można ubiegać się o dofinansowanie na zakup piecy węglowych wszelakiej klasy. Dotację dotyczą miedzy innym piecy gazowych, na Pellet, pompy ciepła. W gminie Chrzanów to kwota ok. 6000,00 zł. Mieszkańcy którzy chcą zakupić piece na Eko-groszek muszą to zrobić z własnych funduszy. Wszelkie działania z którymi mamy do czynienia to początek odstępowania od węgla opałowego, na co każdy z państwa ma swoje zdanie czy to dobre rozwiązanie czy nie. Informację telefoniczną odnośnie wniosków/dotacji i dodatkowych wyjaśnień można uzyskać w Referacie Kształtowania Środowiska.
Wszelkie dodatkowe informację które będą związane z działalnością Gminy Chrzanów odnośnie Sołectwa będą na bieżąco pojawiały się na stronie.
Źródło Marcin Krauz
Script logo