Do góry

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA BALIN

Tematy Zebrania Wiejskiego
1. Głosowanie za przyjęciem Funduszu Sołeckiego na rok
2023,
2. Głosowanie dotyczące zgody dla gminy na sprzedaż
działki (parking) na wprost obiektu Grzybek,
3. Dyskusja na temat spalarni śmieci,
4. Dyskusja nad propozycją zmiany organizacji ruchu na
ul. Wyzwolenia,
5. Przedstawienie projektu do Budżetu Obywatelskiego
6. Sprawy bieżące
Zaproszeni goście
Burmistrz Miasta Chrzanowa, Przewodniczący Rady Miasta,
Starosta Powiatu Chrzanowskiego, Powiatowy Zarząd Dróg, Dzielnicowy,
ZGOK Balin
W trakcie spotkania będzie można zagłosować na tegoroczny projekt
Budżetu Obywatelskiego


W przypadku braku wymaganej frekwencji do prawomocności Zebrania,
ustala się jego drugi termin w dniu 22.09.22 o godzinie 17:00

Script logo