Do góry

Zgłaszanie zadań gospodarczych

Szanowni Balinianie!
Zbliża się czas kolejnego zgłaszania zadań gospodarczych do gminy i powiatu na 2019 r. Rada Sołecka i sołtys pracują nad tym. Będzie nam bardzo miło jak mieszkańcy włączą się w ten proces i zgłoszą swoje propozycje na tym portalu lub na mój e- mail dusza.stanislaw@gmail.com, do 10 września.

Prosimy także o propozycje podziału Funduszu Sołeckiego. Jest to kwota 36 600.20 zł .
Tą kwotę można wykorzystać na realizację zadań na terenach gminnych, w obiektach gminy, wspierając organizacje sportowe i kulturalne.
Dotychczas wspieraliśmy OSP, realizowaliśmy siłownię zewnętrzną, porządkowaliśmy i wyposażyli w ławeczki i kosze parki, dofinansowywali zadania szkoły. Czekamy na propozycje, po ich weryfikacji w urzędzie miasta postaramy się ująć w planie do realizacji.
Zgłaszanie j/w.
Zebranie Wiejskie zatwierdzające plany- 23.września 15.00 Szkoła

Pozdrawiam, czekam! Staszek - sołtys

Script logo