Do góry
  • Baza starych zdjęć Balina

Zgromadzenie w ZMGK

Na dzisiejszym zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” podjęliśmy decyzję, że od 1 stycznia 2020 r. odpady zielone będą zbierane wyłącznie w specjalnych pojemnikach. Brązowe pojemnika mają podwójne dno i specjalną kratkę, przez którą mogą spływać płyny. To oraz system wietrzenia sprawią, że składowane w pojemniku odpady będą się osuszać zamiast gnić i nie będą wydzielać odorów. To kolejny krok by zminimalizować odór ze składowiska w Balinie. Co więcej ZGOK w Balinie zakupi specjalne membrany, którymi zamykane będą pryzmy, w których składowane są odpady. To również ograniczy nieprzyjemne zapachy z instalacji. Gratuluję także nowemu szefowi Związku, którym został Pan Piotr Jaskólski, wieloletni pracownik Związku, prywatnie mieszkaniec Luszowic.

Źródło - Informacja Burmistrz Robert Maciaszek

Script logo