Do góry

Sprawozdanie Sołtysa

Przygotowując się do sprawozdania na zebranie wiejskie musiałem sprawdzić wysyłane e-maile, stronę www, profile FB, YouTube, Instagram, TikTok

Więc od 25.03 będzie strona na której na bieżąco będę pisał o każdej nawet najmniejszej sprawie, mając tym samym gotowe sprawozdanie na kolejne Zebranie Wiejskie 

Sprawozdanie w wersji elektronicznej:

 

25.03 - email Zapytanie do UM czy została zabezpieczona pozostała kwota z Umowy Społecznej na poczet remontu szkoły - zobacz

25.03 email Zapytanie do UMWM o poprawność przesłanego formularza uzupełnienie do dokumentacji zgłoszonej do konkursu Nowatorska Wieś

25.03 email Zapytanie do UMWM czy można się odwołać od odmowy Burmistrza do wystartowania w konkursie Wieś w Sieci. Jest mało zgłoszeń i naprawdę mieliśmy szanse na pozyskanie pieniędzy dla Sołectwa. Niestety brak możliwości odwołania.

25.03 Wyjazd do UM w celu podpisania poprawionego formularza

25.03 Zawiezienie formularza do UMWM oddział Oświęcim

25.03 epuap Wysłanie Uchwały Mieszkańców Sołectwa Balin do Gminy Trzebinia- zobacz

25.03 Otrzymanie wiadomości email od UDT z informacją że reklamację wind muszę przesłać do TDT

25.03 Zamieszczenie informacji o projekcie szkoły podstawowej w Balinie - zobacz

25.03 Dyżur od 16:00 do 19:00 w Sołtysówce & Klub Rolnik Balin

25.03 Powiadomienie mieszkańców że w Sołtysówce są do odbioru Karty Życia - już jedna osoba pobrała 5 kart dla siebie i sąsiadów

26.03 email prośba do GAZ SYSTEM o naprawę drogi na ul. Wyzwolenia 193d, kopia do UM

28.03 dodanie przedsiębiorcy do katalogu strony - EKOSCHE zajmującej się wydawaniem świadectw energetycznych

28.03 email zgłoszenie do TDT niedziałających wind na stacji Balin

28.03 Wywiad dla Radia Kraków - program grant Eneris - zobacz

29.03 Zgłoszenie tel. do PCZK martwej sarny na ul. Wyzwolenia

29.03 Życzenia w formie filmu, życzenia w gazetce przystankowej Nr.6 Informacje Sołectwa Balin - Z internetu na papier

03.04 Odebranie formularzy, worków, rękawic z UM dla pracowników społecznie użytecznych

04.04 Spotkanie z PSU przekazanie materiałów i wyznaczenie planu działania na miesiąc kwiecień

09.04 Wizyta w UM przekazanie wykazu i potwierdzenia złożenia dokumentów do konkursu Nowatorska Wieś

10.04 Odpowiedź w sprawie koszenia gruntów gminnych i nieużytków - zobacz

 

Script logo