Do góry

Sprzątanie

Sprzątanie Okrąglika, Małego Lasku koło rzeczki Luszówki oraz zakrętu na ul. Kadetów. Zakręt ewidentnie zaśmiecony przez pracowników budowy (butelki z petami, opakowania po jedzeniu i butelki po alkoholu). W sumie zebraliśmy 3 duże worki odpadów zmieszanych i 1 duży worek szkła. Dziękuje Państwu Kubik za pomoc ❤❤❤

Script logo