Do góry

Ankieta - Aglomeracja Chrzanowska

Stowarzyszenie "Aglomeracja Chrzanowska" rozpoczęła prace nad Strategią ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa 2021-2027.
Strategia ZIT wykorzystywana będzie w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski na lata 2021-2027.
W ramach ZIT gminy powiatu chrzanowskiego zrealizują wspólne zadania na łączną kwotę 28,7 miliona euro
(w tym do 75% alokacji na zadania inwestycyjne) w trybie bezkonkursowym!

W związku z powyższym opracowywana jest diagnoza obszaru MOF Chrzanowa - w tym celu powstała m.in. anonimowa ankieta, do której uzupełnienia gorąco zachęcam.
Ankieta pozwoli lepiej zidentyfikować kluczowe problemy i potrzeby rozwojowe samorządów tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny Chrzanowa oraz pomoże wskazać przedsięwzięcia niezbędne do realizacji w ramach wspomnianej wyżej alokacji. Ankieta aktywna będzie do 12 lipca. Link do ankiety poniżej:
https://ankieta.deltapartner.org.pl/aglomeracja_chrzanowska

Script logo