Do góry

Czasowe wyłączenie energii elektrycznej

Szanowni Państwo, dla poprawy pewności zasilania Klientów oraz dla przeciwdziałania awariom infrastruktury energetycznej, TAURON Dystrybucja prowadzi prace, które wiążą się z koniecznością czasowego wyłączenia energii elektrycznej. Balin ulice: Jaworznicka, Ciasna, dwudziestego drugiego Stycznia, Grochowa, Pańska, Pasterska, Promienna, Rolna, Komisji Edukacji Narodowej, Źródlana, Jasna, Rozpoczęcie: 2022-03-24 07:30 Zakończenie: 2022-03-24 14:00.

Każdego dnia TAURON Dystrybucja zapewnia komfort życia i bezpieczeństwo energetyczne swoich Klientów. Bez dbania o stan sieci i bez realizacji prac planowych nie byłoby to możliwe. Konieczne wyłączenie zasilania i przeprowadzanie niezbędnych prac, poprawi stan sieci i urządzeń energetycznych. Za utrudnienia przepraszamy.

Script logo