Do góry

Nasadzenia drzew

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.z.o.o zwraca się z propozycja zrealizowania nasadzeń drzew liściastych na posesjach na terenach Sołectwa Balin.
 
Drzewa liściaste (klony,lipy,buki itp.)byłyby dostarczone i nasadzone przez firmę zewnętrzną na koszt ZGOK w ramach uzyskanej decyzji na wycinkę drzew na terenie Zakładu. W związku z tym faktem, po zrealizowaniu nasadzeń możliwą będzie kontrola prawidłowego wykonania przez pracownika Starostwa Powiatowego. Właściciel terenu gdzie będzie zobowiązany zadbać o sadzonki i po upływie 3 lat udostępnić teren dla przeprowadzenia ponownej kontroli nasadzeń przez pracownika Starostwa Powiatowego.
Proponuje się nasadzenie drzew w ilości do 100 szt. dla miejscowości Balin.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt do Rady Soleckiej w Balinie do dnia 18.10.2021 r.
Script logo