Do góry
  • Baza starych zdjęć Balina

Zebranie wiejskie 24 marca!!!

Zbliża się czas Zebrania Wiejskiego, na którym tradycyjnie zostaną poruszone najistotniejsze problemy sołectwa.
Zaproszeni goście to Panowie: Starosta Andrzej Uryga i Burmistrz, Robert Maciaszek.

ZAPRASZAM WSZYSTKICH DO UDZIAŁU !
Poniżej zamieszczam szczegóły ZEBRANIA!

TERMIN- 24 MARCA /NIEDZIELA/ GODZ. 15.00
MIEJSCE - SZKOŁA PODSTAWOWA w BALINIE
GŁÓWNE TEMATY:
1/ SPRAWOZDANIE SOŁTYSA Z PRAC JEGO I RADY
SOŁECKIEJ,
2/ INFORMACJA STAROSTY O PLANOWANYCH
ZADANIACH DO REALIZACJI W 2019 r. W BALINIE,
3/ INFORMACJA BURMISTRZA DOTYCZĄCA ZADAŃ DO
REALIZACJI PRZEZ GMINĘ W BALINIE W 2019 r.
4/ INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH,
PODEJMOWANYCH PRZEZ NIEGO W ZAKRESIE
ZMNIEJSZENIA UCIĄŻLIWOŚCI SKŁADOWISKA I
OBIECANYCH REKOMPENSAT DLA MIESZKAŃCÓW.
5/ PYTANIA I WNIOSKI MIESZKAŃCÓW.


Z wyrazami szacunku

Sołtys i Rada Sołecka

Script logo