Do góry

Zgłoszenie

Zgłaszam problem z utrzymaniem rzeki i rowów na terenie miejscowości Balin.

Rzeczka i rowy są nie wyczyszczone, zalega w nich muł, woda wydostaje się poza koryto rzeki i rowów zalewając posesje ludzi mieszkających w okolicach rzeczki np: rejon Radki, rejon ul. Jaworznickiej

Na utrzymanie rzeczki Luszówki są pieniądze z tego co pamiętam z obrad sesji 86 000 zł , a na utrzymanie rzeczki w Balinie nie ma.

W tym roku był remont mostku na ul. Stolarskiej nadal nie otrzymałem projektu, kosztorysów itp.

Script logo